Tips

Har du utrymme i pantbrev till fastigheten?
- Då kan du låna mycket billigt.
Fiber är ju för fastigheten!

Fiber Klippan

År 2014 tog jag initiativ för att få optisk fiber till Klippan.
Klippans Kommun stöttade och vi fick Bjäre Kraft att gräva ner fiber.

Detta gjordes helt ideellt


Information

Adress till den här sidan: fiberklippan.se
E-post: info@fiberklippan.se

Gästboken. Skriv vad du tycker eller om du har förslag.

Facebook-grupp. För dig som har Facebook, gå med i gruppen Fiber Klippan. Sprid budskapet i ditt område och till andra områden i Klippan.


Historien

Det började 2014 med att jag tog initiativ till en undersökning av intresset för bättre Internet. Först för Storängsområdet, men sen för hela Klippan kommun.
Jag gick runt och frågade om det fanns önskemål om att dra optisk fiber till husen, trots kostnad
på ca 15-20000:-
Sen blev det verklighet. Det har delats ut avtal om fiberanslutning i stora delar av Klippans kommun.
Det kallades för medborgarinitiativ - jag svarade för samordningen och var kontaktyta mot Bjäre Kraft och Klippans kommun.

Jag har inte haft något vinstintresse i projektet, bara intresse av bra internetuppkoppling!

Intresset för fiber har blivit allt större nu när fler och fler ser fördelarna!
Ett Stadsnät i stora delar av Klippan är nu redan en verklighet. Utbygnaden fortsätter, bara intresset är tillräckligt för att få rimlig kostnad. Anmäl därför intresse till Bjäre Kraft var du än bor i Klippan.

JM Data

Jag har en enskild firma som löser dina IT-problem

Gästbok

Skriv gärna i min gästbok

Länkar

Intresse att få fiber

Det finns utbyggd fibernät i Klippans kommun nu även på stora delar av landsbygden. Samma sak med Ängelholm.
Bor du i något område med utbyggd fiber från Bjäre Kraft kan du kontrollera möjligheten att få fiber med länken:
Bjäre Kraft

Välkommen till Fiber Klippan!


Mycket på denna sidan har nu blivit inaktuellt. Det jag har jobbat för har blivit verklighet till stor del - även om det har tagit längre tid än önskat.

Numera finns fiberutbyggnad i de flesta delarna av Klippan kommun och jag har inte längre koll på det exakta läget för alla delar.
Här kommer fortfarande att finnas en del tips om utrustning och annat, men se den här sidan som en historia om hur det gick till att få fiber i Klippan.

Jag kan fortfarande ge råd om utrustning mm. Vill någon ha mer hjälp kan jag även bistå med det till låg kostnad i mån av tid.


Är du osäker på sitt beslut om fiberanslutning kan du tänka såhär:
Det kostar ingenting per månad att ha fiber om man inte använder någon tjänst, men man förbereder för framtida behov nu när det är som mest fördelaktigt att ansluta. Man kan i lugn och ro byta sina tidigare abonnemang när de löper ut om man vill.

Intresserad av att få fiber - Anmäl intresse till Bjäre Kraft:
Bjäre Kraft Fiber

AKTUELLT

Mycket har hänt. Det har nu gått mer än 10 år sedan jag började gå och knacka dörr för att få upp intresset för fiber till Klippan. Efter en tid fick jag kontakt med olika företag och i slutändan blev det Bjäre Kraft som började bygga fiber i Klippan kommun.
Nu har fibern nått ut långt utanför de centrala delarna av kommunen. Jag tycker det har tagit för lång tid, men det hade nog tagit ändå längre tid om inte så många hade engagerat sig.
Tack för all uppskattning under resan och jag hoppas att många har blivit nöjda med fiberuppkopplingen.

HISTORISKT

Mer fiber. Följ utvecklingen på Bjäre Krafts hemsida. Det ordnas möten för information och för att öka anslutningsgraden i nya intresseområden i Kommunen.
Fiber till alla kan bli verklighet.

Nya aktuella datum. För att få anslutning under pågående projekt gäller ett sista datum för att det inte ska räknas som efteranslutning och det blir väsentligt dyrare..
Detta gäller 2016-04-27

TELIA. Nu är det dags för nyheten...! Idag kommer Telia offentliggöra att de kommer sälja tjänster i Bjäre Krafts nät!
De har valt att hemlighålla det till idag, men idag får det sägas.
Det innebär att det kan bli ännu bättre konkurrens om tjänster och att de som idag har Telia e-post kan behålla adressen.
Jag tycker detta visar att vi verkligen får ett öppet nät i Klippan och att Bjäre Kraft har lyckats bra i förhandlingar med olika tjänsteleverantörer.
Det blir vi som är vinnarna!

Aktuella datum. För att få anslutning under pågående projekt gäller ett sista datum för att det inte ska räknas som efteranslutning och det blir väsentligt dyrare..
Detta gäller 2016-03-23

Ny tjänsteleverantör på gång. Det är Bitcom (Seths kabel-TV) som kommer att kunna leverera internet via fiber i Bjäre Krafts nät. De kommer igång med leverans om någon månad. Än så länge vet jag inte priser och villkor, men helt klart är att den som vill kan behålla sin e-postadress hos Bitcom om man väljer dem som internetleverantör.

Projektering - grävning. Många har fått besök senaste veckan. De områden som ligger längst i öster får kanske besök om anslutningspunkt först om någon vecka.
Efter besöket har man ca 3 veckor på sig att ordna så att fiberslangen kommer in i huset om man ska gräva själv.
De områden längst i väster har redan börjat grävas nu v6. Även Storäng har fått maskiner i området. Det är huvudfibern som ska grävas ner. Grävning till respektive fastighet kan nog påbörjas i slutet av februari för Storängs del.

Fiberutbyggnad. Nu är entreprenörerna bestämda och tilldelningen har blivit enligt följande:
NCC:
Grävområde Klippan Väst: Väster, Västergård och Bjärsgård.
Grävområde Klippan Öst: Söndraby och Storäng.
Planeringen är att börja i grävområde Klippan Väst. Grävområde Klippan Öst kommer efter att PEAB har byggt Grävområde Klippan Mitt (anslutningen kommer från västra delen av Klippan).
PEAB:
Grävområde Klippan Mitt: Snyggatorp, Tegelbruket, Tvärby Elfdalen, Tvärby Norra och Tvärby Västra.
Grävområde Ljungbyhed: Kolleberga och Spången.
Grävområde Östra Ljungby: Centrum och Söder.

Innebär i praktiken att områdena i Klippan tätort görs först och därefter Ljungbyhed och Östra Ljungby (ordningen inte satt, kanske körs dessa parallellt).

Övriga intresseområden kommer inte vara i med i första vågen pga av resursplanering och för att kunna hålla de planer som utlovats till de som redan har fått leveransbekräftelse.

Alla som har tecknat avtal kommer kontaktas från mitten av november till slutet av december för individuella kundmöten för att diskutera anslutningspunkt i fastighetsgräns och var fiberboxen skall monteras i byggnaden.

Entreprenörer. Jag har nu fått muntlig information. NCC och Peab kommer att lägga fiber åt Bjäre Kraft. Fastighetsägare som tecknat avtal kommer att få brev om bl a personligt möte under perioden mitten av november till Jul, för att bestämma anslutningspunkt. Jag kommer att komplettera med mer info om några dagar.
Ni som ännu inte bestämt er: Tänk på framtiden med ökande krav på bra uppkoppling. Ännu inte försent att teckna avtal.

Besked kommer. Jag har fått besked om att förhandlingar med entreprenörer är avslutade. I slutet på nästa vecka ska komma mer info om hur/när kommande arbeten ska påbörjas.
Tänk över beslutet om fiber igen. Priset höjs 2000:- efter att maskinerna börjat gräva.
Vissa områden har nog chans till att nå 70% anslutning när grävmaskinerna lämnar området, då blir det rabatt 2000:- istället.
Passa på!
Fiber gör fastigheten mer värd för er själva och vid eventuell försäljning!

Uppdaterat. Jag har fått uppdatering av anmälda avtal från Bjäre Kraft förra veckan.
Även kartorna har uppdaterats. Ambassadörer i Fiberområde har fått ta del av dessa.
Man kan ganska tydligt se att prata med grannar ger ökat antal avtal. Kryssen grupperar sig klumpvis.
Så man kan tänka sig att om grannen skickat in gör man detsamma själv.
- Lönar sig att informera alltså.

Intresseanmälningar Jag har skickat vidare mina inkomna intresseanmälningar till Bjäre Kraft. De kommer att lägga in dem i sitt system för att anmäla intresse för nya områden som skapas.
Det går bra att anmäla till mig även i fortsättningen.
Jag skickar vidare till Bjäre Kraft. Avtal däremot måste skickas direkt till Bjäre för registrering.
Jag kommer att ha en tät dialog och försöka påverka så att så många som möjligt kan bli nöjda. Målsättningen är fortfarande att ALLA ska kunna ha fiber i Klippan Kommun, men det kommer att ta några år innan vi är där.

Nytt Beslut Då är det beslutat att Bjäre Kraft även kommer börja bygga i Ljungbyhed! De första två områdena som kommer byggas ut är Spången och Kolleberga där har idag skickat ut leveransbekräftelser till de som har skickat in avtal. Planen är att det skall vara fiber där nästa sommar. För er som ännu inte anmält er på dessa områden så är det inte försent. Kontakta Bjäre Kraft på 0431-44 99 00 eller kundservice.bredband@bjarekraft.se så kan ni få avtal.

Efter semestern När semestern är slut kommer mer information här och på Facebook.
Nästa steg för Fiberområdena är projektering. Det viktigaste är dock att se till att alla områden får tillräckligt stort antal avtal för att kunna byggas. Passa på att prata med grannarna!

Knacka dörr Idag har jag börjat jobba på fler avtal i Ljungbyheds Nybro-område.
Jag knackade dörr i sydvästra delen enligt bilden. Några var intresserade i alla fall... Fler som vill prata med grannar?
De som vill ha fiber tjänar på att hjälpa till - kan ta lång tid annars...


Nyhetsbrev. Jag beskriver mer om aktuellt läge i senaste nyhetsbrevet.
Du som inte prenumererar kan läsa under Nyhetsbrev Fiber Klippan - Arkiv.

Fiberområden. Beslut om fiber till områden med 1500-1600 fastigheter.
Klara nu är Söndraby, Storäng, Östra Ljungby (2 områden), Tegelbruket, Tvärby (3 områden), Bjärsgård, Centrum-Snygga, Väster och Västergård.
De som har tecknat avtal i dessa områden kommer att få bekräftelse om några dagar.
Vill man "hänga på" till samma pris går det bra fram tills att grävningen börjar. Sen tillkommer 2000:-.
Mer information kommer om några dagar...

Beslut om fiber.
Beslut om hur det ska läggas fiber kommer nog i första veckan i maj. Det ska då bli möte med Ambassadörer och sen kommer det att presenteras hur det blir för respektive område.
Ha en skön Valborg så länge!

Beslut kommer - håll ut!
Bjäre Kraft räknar nu på inkomna avtal och möjligheten att dra fiber i de områden som har varit aktuella. Det är fullt möjligt att få fiber till det aktuella priset, trots att man anmäler sig först nu.
Men vänta inte med avtalet - det gör det svårare att planera området.
Mer information kommer att presenteras så snart det går - under tiden fortsätter vi att prata "fiber" och öka intresset ytterligare.

Hjälp till så att alla kan få fiber! Satsa på en: ”Give me five day!
Prata med fem av dina grannar och
1 Försök övertyga dem om fiberns förträfflighet!
2 Give me five! Dvs be dom prata med fem av sina grannar om samma sak!


Byte av e-postadress. Tyvärr kan man inte alltid behålla tidigare adress om man byter leverantör av internet. Se mer här

Möten Bjäre Kraft har haft ett flertal möten med information om fiberutbyggnad. Vissa gånger har det varit mycket stort intresse.
Sista tid för inskickat avtal ändras till 31/3. Då har även Öppet Hus varit och alla får god tid på sig att bestämma sig, för att kunna känna trygghet i sitt beslut om fiber till fastigheten. Om du redan har bestämt dig att fiber är bäst för dig - skicka in avtalet redan nu, det har många redan gjort

Jämförelse Jag har jämfört olika alternativ för tjänster med eller utan fiber, och vad dessa kostar.
Jag ser det bara som en guide till att du lättare ska förstå hur det kan löna sig med fiber till just dig. Den är på intet sätt heltäckande. Då hade det blivit nästan oläsbart i komplexitet. Se här

Avtal Flera områden har fått eller får avtalsförslag från Bjäre Kraft snart. Alla områden kan inte ligga först i spåret, så ha tålamod. Fler områden kommer att få fiber, efter att första omgången blir väl mottagna.
Kommunen, Bjäre Kraft och även jag vill jobba för fiber till ALLA i Klippan.
Vårt jobb med att sprida budskapet är inte över än!

Antennförening Finns i Söndraby med rör till alla 44 husen! Mycket bra. Finns det fler antennföreningar eller liknande som bör beaktas? Jag har även uppdaterat kartan över Söndraby.
Apropå TV - det går att få både analog och digital signal med 19 kanaler till alla uttag i huset för 139:- med en fiberleverantör.
Som jag påstått tidigare: det är billigare/bättre tjänster med fiber!

Möte 14/1 Det har nu varit ett möte med Bjäre Kraft, Klippans Kommun och deltagare var från Storäng, Söndraby, Ankarlöv och Färingtofta. Det fanns önskemål om att hålla ner antalet deltagare.
Avsikten var att samordna önskemål mellan intressegrupper och Klippans Kommun och se möjligheter till utbyggnad av fibernät. Dessa önskemål ska helst leda till ett samarbetsavtal med ETT företag. Anledningen till detta är att ska hela kommunen få fiber krävs en viss mängd anslutningar, och då kan inte flera företag dela på kakan. Då blir de dyraste att ansluta utan fiber.
En första studie gjordes av vilka områden som är aktuella och hur fibern ska komma till Klippan och vidare. Bjäre Kraft hade förslag på fiberdragning från Klippan ut mot Ankarlöv och från Ljungbyhed ut mot Färingtofta. De lovade att fiber ska dras inom hela Klippans Kommun och att arbeten kan påbörjas i vår.
Vi tyckte att dessa planer var bra och dessa ska nu presenteras för politiker i Kommunen snarast. Om det inte finns invändningar kommer nästa steg att kunna tas snart. Det blir i så fall att ge ett konkret erbjudande till de aktuella områdena.

Viktigt Som framgår av ovanstående avsnitt är det av största vikt med samordning. Det blir inte bra om olika företag kommer med erbjudanden till vissa områden utan att ta hänsyn till det långsiktiga intresset. De väljer gärna ut vissa delar och försöker binda upp kunden. Detta splittrar och förstör möjligheten att få den bästa lösningen för hela Klippan.
Jag hoppas verkligen att ni litar på mig och de andra medborgarinitiativen att vi ska få fram en lösning som gynnar alla. Men självklart lyssnar jag till den som har förslag att komma med!